Hintergrundbild
Personen-Piktogramm
Hintergrundbild
Hintergrundbild
Druckversion  Sprachumschaltung
 

Frau Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez: Kontakt

Bild der Person
1. Fakultät für Rechtswissenschaft
E-Mail
guelsuen_ayhan.aygoermez@uni-bielefeld.de  
Homepage
Öffnen

Curriculum Vitae

AUSBILDUNG

1978 geb. in der Türkei

1995-1999 Studium der Gesundheitswissenschaft (Krankenschwesterausbildung) an der Universität Ege, İzmir, Türkei
1996-1999 Nebenfach-Studium der Pädagogik an der Universität Ege, İzmir, Türkei

1999-2003 Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Kırıkkale, Kırıkkale, Türkei

2007 Juristisches Magisterstudium in der Rechtswissenschaft an der Universität Bielefeld (LL.M.), Thema: "Rechtsfragen der materiellen Voraussetzungen der DNA-Identitätsfeststellung gemäß § 81g I StPO "

2011 Juristische Promotion an der Universität Bielefeld, Thema: "Fahrlässigkeit und Schuld bei erfolgsqualifizierten Delikten, Rechtsvergleichende Untersuchungen zum deutschen und türkischen Strafrecht"

10.2015 Anmeldung zum Habilitationsverfahren in der Türkei zum Thema "aktuelle Probleme im Umweltstrafrecht in Deutschland und in der Türkei"

03.2017 Erverb eines staatlich anerkannten Titels " Assoziierte Prof.'in // Dozentin Dr. // Doçent Dr. " in der Türkei

BERUFLICHER WERDEGANG

1999-2004 Krankenschwester an dem Universitätsklinikum Ankara, Türkei; akademische Hilfk. an der Rechtsmedizin der Universität Ankara, Ankara - Türkei

2004- bis heute Dozentin (Lehrbeauftragter, Wiss. Mit., Wiss. Beschäftigter) an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Bielefeld, Bielefeld - Deutschland

2012-2016 Assist. Prof.'in an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität, Türkei

VERÖFFENTLICHUNGEN

MONOGRAPHIEN

2. Çevreye Karşı Suçlar, Türk ve Alman Çevre Ceza Hukukunda Güncel Sorunlar (2015), Yetkin Yayıncılık, 1. Auflage, Seite: 558, ISBN:978-605-05-0011-0

1. Fahrlässigkeit und Schuld bei erfolgsqualifizierten Delikten Rechtsvergleichende Untersuchungen zum deutschen und türkischen Strafrecht (2012)., Verlag Dr. Kovac, 1. Auflage, Seite: 229, ISBN:1864-2667

AUFSÄTZE und BEITRÄGE IN SAMMELWERKEN

13. Forensic DNA Analysis in the Turkish Criminal Procedure Law in the Context of the Law of Germany, Switzerland and Austria // Almanya, İsviçre ve Avusturya Hukuku Bağlamında Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Adlî DNA Analizleri
in: Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi-Journal of Penal Law and Criminology 2017; 5(2):29-87 ISSN: 2148-6646 / E-ISSN: 2602-3911
in: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/374350

12. Umweltdelikte im türkischen Strafgesetzbuch (2017), in: Current Problems or the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, s. 23.

11. Çocuk Düşürtme ve Düşürmenin Ceza Hukuku Boyutu (2015), in: Tıp-Etik-Hukuk Boyutuyla Kürtaj, Ege Üniversitesi Basımevi, Editor: Üstün Çağatay, 1. Auflage, S. 77, ISBN:978-605-338-118-1

10. Rechtfertigungsgründe im türkischen Strafrecht (2014), in: Altuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, Wydawnictwo C.H. Beck, Editor: Plywaczewski Emil W., 1. Auflage, S. 812, ISBN:978-83-255-6347- 9

9. Alman ve Türk İçtihâtlarında Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçunda Nedensellik ve Objektif İsnâdiyet, (2015), in: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 21(1), 43-74.
in: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/271089

8. İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçuna İlişkin Bazı Tespitler, (2015), in: İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6, 165-206.
7. Alman Hukuku Karşılaştırmalı Olarak Bireysel Başvuru Kabul Edilebilirlik Koşullarında Ceza Hukuku Sorunları, (2015), in: Hâşim Kılıç'a Armağan, 2, 1237-1268.

6. Güncel Tartışmalar ve Gelişmeler Işığında Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda İtiraz, (2015), in: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez'e Armagan, 16, 3999-4044.
in: http://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/GÜLSÜN-AYGÖRMEZ-UĞURLUBAY.pdf

5. Gemeinsam mit Üstün, Çağatay: Sağlık Hukukunda Bireyin Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı ve Bu Hakkın Etik Açısından Değerlendirmesi, (2014), in: Fasikül Dergisi, 6 (53), 29-37.

4. Verwaltungsakzessorietät im Deutschen Umweltstrafrecht (2013), in: Law And Justice Review, 4, 89-125.
in: www.taa.gov.tr/.../verwaltungsakzessorietat-im-deutschen-umweltstrafrecht-bWFrYW...

3.. Alman Ekonomi Ceza Hukukuna Giriş III, (2013), in: Ceza Hukuku Dergisi(22), 61-84.
2.. Alman Ekonomi Ceza Hukukuna Giriş II, (2012), in: Ceza Hukuku Dergisi(15), 87-101.
1.. Alman Ekonomi Ceza Hukukuna Giriş I, (2010), Ceza Hukuku Dergisi (14), 67-88.

PUBLIZIERTE VORTRÄGE

4.

3. Hukuki Kurum Rızanın, Tıp Ceza Hukukunda Geçerli Olarak Kurulması, (2009), in: Tıp Hukuku Alanında Karşılaştırmalı Güncel Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Sorunları Sempozyumu, 6(2), 135-171.
in: http://www.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/hukuk_dergi/VI-2.pdf

2. "Fahrlässigkeit" im türkischen Strafrechtsgesetzbuch, (2010), in: 4. Deutsch-Türkisches Symposium "5 Jahre Türkisches Strafgesetzbuch, 4(1), 203-222.

1. "Aktuelle Rechtsprechung zur Fahrlässigkeit/Ceza Hukukunda Taksire İlişkin Güncel İçtihatlar", (2015), in: Internationalle Tagung zu Delikten gegen Persönlichkeit, 1, 161-178, Göttingen/Deutschland

NICHT PUBLIZIERTE VORTRÄGE (außerhalb der Türkei)

2. Aktuelle Problemen im türkischen Organ und Gewebetransplantationgesetz, in: Türkisch- Polnische rechtsvergleichende Tagung “Ausgewählte rechtliche und kriminologische Probleme der Transplantationsmedizin von türkischer und polnischer Perspektiv”, 26. Oktober 2015 – BIALYSTOK
1. “„Der Täter als emotional beeinflusstes Subjekt? Die Berücksichtigung von Emotionen im Türkischen materiellen Strafrecht (ungerechtfertigte Provokation im Türkischen Strafrecht – Art. 29 tStGB)“, in: Deutsch-japanisch-polnisch-türkische Tagung zu Rechtsphilosophie und Strafrecht an der VIadrina, 26 - 29. 08. 2013, Frankfurt (Oder).

ÜBERSETZUNGEN (aus dem Deutschen ins Türkische und umgekehrt)

10. İştirak Öğretisi-Giriş; Faillikle Katılmanın Ayrılması, Birlikte Faillik) (2015), in: Ceza Hukuku Genel Kısım II (Bernd Heinrich: Strafrecht Allgemeiner Teil), Adalet Yayınevi, Editor: Ünver Yener, 1. Auflage, S. 475, ISBN:978-605-146-717-7. (ins Türkische)
9. Ceza Yargılaması Hukukunda Delil Değerlendirmesi ve İnandırıcılık Muhakemesinin Temelleri, (Grundlagen der Beweiswürdigung und Glaubhaftigkeitsbeurteilung im Strafverfahren, in: Juristische Ausbildung 2001, S. 450-456) (2014), in: Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil ve İspat, Seçkin Yayıncılık, Editor: Ünver Yener, 1. Auflage, S. 720, ISBN: 978-975-02-3036-3. (ins Türkische)
8. Anayasa Tarihçesi ve Anayasa Teorisi) (2014), in: Anayasa Teorisi, Lale Yayıncılık, Editor: Doğan İlyas, 1. Auflage, S. 964, ISBN:978-605-85235-5-5. (ins Türkische)
7. Preimplantasyon Diyagnostik Yasağının Sebebi ve Sınırları (Grund und Grenzen des Verbots der Präimplantationsdiagnostik, Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 2013, S. 382-386.) (2014), in: Tıp - Sağlık Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Editor: Ünver Yener, 1. Auflage, S. 400, ISBN:978-975-02-2756-1. (ins Türkische)
6. Resim Üzerinde Hak: Ünlü Birinin Fotografı ve Tesadüfen Bikinili Bir Bayanın Bu Resimde Görünmesi) (2014), in: Rechtsbrücke Hukuk Köprüsü, Seçkin Yayıncılık, Editor:Ünver Yener, 1. Auflage, S. 465, ISBN: 2146-9741. (zum Teil ins Türkische, zum Teil ins Deutsche)
5. (Alman) Toplantılar ve Yürüyüşler Hakkında Kanunu (Toplantı Kanunu – TK)) (2013), in: Rechtsbrücke Hukuk Köprüsü, Seçkin Yayıncılık, Editor: Ünver Yener, 1. Auflage, S. 348, ISBN:2146-9741. (ins Türkische)
4. Almanya'da Atom Enerjisi Alanından Çekilme, (2012), in: Rechtsbrücke Hukuk Köprüsü, Homer Yayınevi, Editor: Ünver Yener, 1. Auflage, S. 241, ISBN:2146-9741. (ins Deutsche)
3. (Alman) Organ ve Doku Bağışı, Alma ve Nakli Kanunu (Transplantasyon Kanunu)) (2009), in: Organ Nakli ve Organ Ticareti Suçu, Seçkin Yayıncılık, Editor: Ünver Yener, 1. Auflage, S. 364, ISBN:978-975-02-1037-2. (ins Türkische)
2. İtalya’da Hekimlerin Sorumluluğu ve "Censenso Informato" (Bilgilendirilmiş Rıza) (2009), in: Tıp Hukuku Alanında Karşılaştırmalı Güncel Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Sorunları Sempozyumu Özel Sayısı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi , Editor: Ünver Yener, 1. Auflage, S. 250. (ins Türkische)
1. Avusturya Ceza Kanunu'ndaki Başkasının Malvarlığına Karşı Suçlar (2009), in: Malvarlığına Karsı Suçlar ve Ekonomik SuçlulukSeçkin Yayıncılık, Editor: Ünver Yener, 1. Auflage, S. 356, ISBN:978-975-02-0924-6. (ins Türkische)

Aktuelle Forschungsthemen

Aktuelles Habilitationsthema: Umweltstrafrecht in Deutschland und in der Türkei

Forschungsschwerpunkte

Grundlagen des Strafrechts und Strafprozessrechts
Umweltstrafrecht
Medizinstrafrecht

Quicklinks

E-Mailverteiler